Centrumvisie Bodegraven

 

Situatie In het centrum van Bodegraven moest een gebied ontwikkeld worden waar winkelen, wonen, werken en recreëren samenkomen.

Mijn rol: De uitgangspunten voor de inrichting bepalen, zoals de ‘shared space’ in de winkelstraat (Kerkstraat). Vervolgens heb ik opdracht gegeven tot een integraal parkeeronderzoek waarin het omgaan met de beperkte ruimte, parkeren, verkeersveiligheid en een goede circulatie van het verkeer een plek kregen.

Realisatie: Maatregelen als de ‘shared space inrichting’ en verkeersoplossingen die op weinig steun konden rekenen, maar wel noodzakelijk waren. Inmiddels kan geconcludeerd worden dat dit traject succesvol is geweest voor vrijwel alle betrokkenen.