Doorstroming N11/A12

 

Situatie: In 2004 werd de N11 Bodegraven-Leiden aangelegd. Aan het begin en einde van dit traject is bij de aanleg beperkt aandacht geweest voor de aantakking op bestaande (hoofd)wegen. Dit zorgt binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk voor een verkeersprobleem op de N459, de weg die de N11 in westelijke richting met de A12 verbindt.

Mijn rol: Veelvuldige samenwerking met regionale partners, zoals de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat om met behulp van diverse maatregelen deze aansluiting op weg naar 2025 te verbeteren. Meer info over mijn rol

Realisatie: De (korte termijn) maatregelen zijn in 2015 gerealiseerd en hebben positief effect op de doorstroming. Momenteel ben ik als adviseur en trekker betrokken bij de lobby voor de volledige aansluiting N11/A12.