Nota Parkeernormen

 

Situatie: De gemeente Bodegraven-Reeuwijk had in verband met een duurzame bereikbaarheid, goede leefomgeving voor haar inwoners en als toetsingskader bij bijvoorbeeld nieuwbouw behoefte aan een Nota Parkeernormen. In deze nota moesten zowel kwantitatieve normen als parkeerbeleid een plek krijgen.

Mijn rol: Als opsteller van de Nota Parkeernormen zocht ik zowel afstemming met medewerkers Ruimtelijke Ordening als bestuurlijk draagvlak. Dit draagvlak was vooral nodig rond het afkopen van parkeerplaatsen: hoe werden ontwikkelingen door derden mogelijk, zonder dat er een parkeerprobleem zou ontstaan of de gemeente zou moeten bijdragen aan het oplossen van het tekort aan parkeerplaatsen.

Realisatie: De Nota Parkeernormen is in 2013 opgesteld en vastgesteld, in 2016 vond een actualisatie plaats. De nota wordt zowel ambtelijk als bestuurlijk ervaren als praktisch, bruikbaar en vooruitkijkend.