Verkeerscirculatieplan Reeuwijk-Burg

 

Situatie: Na ingebruikneming van de Randweg Reeuwijk-Brug moest een verkeerscirculatieplan voor Reeuwijk-Brug ontworpen en geïmplementeerd worden, waarbij de belangen van zowel gemeente, bewoners en ondernemers een plek kregen.

Mijn rol: Vormgeven aan het participatietraject voor inwoners en ondernemers. Omdat hun belangen op sommige vlakken tegenstrijdig waren, zorgde dit traject voor druk op de politiek en was er veel aandacht voor de afwegingen en adviezen waarvoor ik verantwoordelijk was. Mijn vaardigheden op het gebied van communicatie, vaktechnische kundigheid en politiek-bestuurlijke sensitiviteit werden in dit traject optimaal benut.

Realisatie: In 2016 werd het Verkeerscirculatieplan vastgesteld. Ook voor de realisatie (incl. EMVI-aanbesteding) was ik als projectleider verantwoordelijk.